Is this e-mail not properly displayed? Read the online version

 

 

You are cordially invited to the inaugural address | Uitnodiging oratie

 

 
Donderdag de 1e oktober 2015, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. F.W. van der Waals,  benoemd tot Hoogleraar Global Health Education, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

 


Blended learning for healthcare workers:
closing the gap in global health

 

 

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

   
 

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van 
de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de 
Rector Magnificus prof. dr. D.C. van den Boom.

   
   
 

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met de trams 1, 2, 4, 5, 9 ,16 en 24, halte Spui.